Fikri Mülkiyet

Fikri Mülkiyet Politikası
Bu Fikri Mülkiyet Politikası en son 12 Ekim, 2017 tarihinde güncellenmiştir.
Telif Hakkı
1. Telif Hakkı veya Diğer Fikri Mülkiyet İhlallerini Şikayet için Bildirim ve Prosedürü.
İyibirders.com, başkalarının fikri mülkiyet haklarına duyarlıdır. Telif hakları ile diğer fikri mülkiyetin korunması önemli bir husustur. Öğretmen, öğrenci ve web sitesinin diğer tüm  kullanıcılarının telif haklarına karşı duyarlı olmalarını bekleriz. İyibirders.com üzerinde veya aracılığıyla dolaylı bir şekilde yapılan telif haklarını ihlal edici davranışlara müsamaha gösterilmeyecektir.
iyibirders fikri mülkiyet politikası:
 (a) iyibirders.com, Öğretmenler tarafından hizmete, satışa sunulan, yayında olan herhangi bir ders/dosya ve benzeri eğitim materyalini kamuya açar. Bu ders ve materyaller öğrenci ve diğer kullanıcıların gözlemine ve incelemesine açıktır. bu nedenle;
 (b) Yayınlanan herhangi bir ders/dosya ve benzeri materyal hakkında her an, öneri, itiraz, şikayet ve hak talebinde bulunulabilinir. İyibirders.com, siteye gönderilen, yüklemiş herhangi bir içerik hakkında oluşacak ilk şikayet ve/veya telif talebini, anında ihlal kabul eder. İçeriği yükleyen tarafın savunması alınır, içerik sahibinden ispat istenir.
Talep ve itiraz sonuçlandırılarak; İçeriğin telif hakkı hangi tarafın ise o tarafa hak iade edilir. Yasal ve etik olarak; o ana kadar o ders/materyaldan kazanılan ücretin ise, gerçek hak sahibine iade edilmesi sağlanır.
2. İddia Edilen İhlalleri Bildirme Prosedürü.
Site üzerinde veya aracılığıyla kullanıma sunulan herhangi bir içeriğin, sahibi veya kontrolü altında olduğunuz bir fikri mülkiyet hakkını ihlal edecek şekilde kullanıldığını veya kötüye kullanıldığını düşünüyorsanız, lütfen ve derhal aşağıda belirtilen Yetkili Temsilciye, aşağıdaki bilgileri içeren bir "İhlal İddiası Bildirimi" gönderin. Mesajınızda özellikle aşağıdakilere yer verilmelidir:
İhlal iddiasına konu olan eser(ler)in sahibi adına hareket etmeye yetkili kişinin fiziksel veya elektronik imzası;
İhlale konu olan materyal veya eserin tanımı veya birden fazla eser tek bildirimde ele alınıyorsa, bu eserleri temsil eden bir liste;
İhlal ettiği iddia edilen ya da ihlal oluşturan etkinliğe konu olan ve kaldırılması veya erişim dışı bırakılması gereken belirli materyalin tanımı ve iyibirders.com’un bu materyali bulabilmesi için makul ölçüde yeterli olacak bilgiler;
Size ulaşabileceğimiz bir adres, telefon numarası ve varsa, elektronik posta adresi gibi, iyibir ders.com’un sizinle iletişime geçebilmesi için makul ölçüde yeterli olacak bilgiler;
Materyalin şikayete konu olan şekilde kullanımına telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasalar tarafından izin verilmediğine iyi niyetle inanmadığınıza dair bir beyan; ve
Bildirimdeki bilgilerin doğru olduğuna ve yalan beyanın cezalandırılacağını bilerek, ihlal edildiği iddia edilen bir özel hakkın sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair bir beyan.
3. Karşı Bildirim.
İyibirders.com, sizin tarafınızdan sitede veya üzerinden sunulan materyalin bir ihlal iddiası bildirimine konu olduğuna dair bir bildirim alırsanız, iyibriders.com’a bir "Karşı Bildirim" yapma hakkınız olacaktır. Geçerli olabilmesi için, Karşı Bildirimlerin yazılı yapılması, Şirketin Yetkili Temsilcisine yukarıda tanımlanan yöntemlerden biri aracılığıyla gönderilmesi ve özellikle de aşağıdaki bilgileri içeriyor olması gerekir:
Abonenin fiziksel veya elektronik imzası;
Kaldırılan veya erişim dışı bırakılmış materyalin tanımı ve söz konusu materyalin kaldırılmadan veya erişim dışı bırakılmadan önce görüldüğü yer;
Yalan beyanın cezalandırılacağını bilerek, abonenin söz konusu materyalin bir yanlışlık ya da kaldırılacak veya engellenecek materyal sanılması sonucunda kaldırıldığı veya devre dışı bırakıldığına iyi niyetle inandığı yönünde bir beyan; 
Fikir Mülkiyet konusunda lütfen acil iletişim kurunuz
Telefon: 05323260380
destek@iyibirders.com